Te transformăm in contabil primar profesionist.

Curs Contabilitate Ploiești

Dacă îți dorești o carieră în domeniul contabil, un prim pas este cursul nostru de Contabilitate Primară.

Pentru plata integrala a cursului, taxa este de 1580 Lei!

3300 Lei

1780 Lei

Inscrie-te! 0721 365 354

Informatii curs:

Cod COR: 343302

Tip curs: Specializare

Acreditare: Da, se emite diploma

Pregatire minima: Absolvent liceu

Cu sau fara diploma de bacalaureat

Locatie: Ploiești

Participare: În sala de curs

Durata: 7 săptămâni

Program: Flexibil

Acte necesare pentru inscriere:

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat de casatorie/decizie de divort (daca este cazul)

Ultimul act de studii (Diploma)

Inscrie-te! 0721 365 354

Descrierea cursului

Cui se adreseaza acest curs contabilitate?

Cursul de contabilitate din cadrul Sithonia Consulting se adresează tuturor persoanelor interesate de acest domeniu sau celor care își doresc o reconversie profesională.

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în care scop „trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori” (Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1).

Curs contabilitate Ploiesti de 7 săptămâni care te va învața despre:

 • Venituri, cheltuieli, profit
 • Cheltuieli deductibile și nedeductibile
 • Impozit pe profit versus impozit pe venit
 • Determinarea profitului în funcție de conturile de venituri și cheltuieli
 • Balanta de verificare și crearea de statistici privind veniturile și cheltuielile
 • Analiza situației financiare lunare
 • Cunoașterea unui program de contabilitate și multe altele

Vei dobândi urmatoarele competențe profesionale:

 • Comunicare interpersonală 
 • Lucrul în echipă 
 • Dezvoltare profesională 
 • Planificarea activității 
 • Gestionarea și arhivarea documentelor 
 • Utilizarea PC-ului 
 • Întocmirea/completarea documentelor 
 • Contarea operațiunilor patrimoniale 
 • Efectuarea de calcule specifice 
 • Completarea registrelor contabile 
 • Întocmirea balanței de verificare 
 • Evaluarea patrimonială 
 • Întocmirea bilanțului contabil 
 • Transmiterea documentelor specifice

După absolvirea cursului de contabilitate se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Curs contabilitate cu certificat de absolvire recunoscut internațional dacă este tradus și apostilat.