Curs Autorizat

CURS AUDITOR INTERN

Daca doresti sa-ti dezvolti abilitatile in domeniul auditului intern, un prim pas este cursul nostru de Auditor Intern!

Oferta este limitata de disponibilitatea locurilor.

2000 Lei

1550 Lei

Inscrie-te! 0721 365 354

Informatii curs:

Cod COR: 241105

Tip curs: Specializare

Acreditare: Da, se emite diploma

Pregatire minima: Studii superioare

Locatie: Ploiești

Participare: În sala de curs

Durata: 4 săptămâni

Program: Flexibil

Acte necesare pentru inscriere:

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat de casatorie/decizie de divort (daca este cazul)

Ultimul act de studii (Diploma)

Inscrie-te! 0721 365 354

Descrierea cursului

Curs Auditor Intern – Sithonia Consulting isi propune sa ofere participantilor noi cunostinte si competente in vederea realizarii activitatii de audit intern prin implementarea eficienta a metodologiei aferenta controlului intern.

Cursul Auditor Intern se adresează auditorilor financiari, salariaţilor cu atribuţii în domeniul auditului intern, antreprenorilor, precum şi oricărei persoane interesată în implementarea unui audit intern eficient în cadrul companiei/ societăţii comerciale.

Pe parcursul celor 4 săptămâni vei învața despre:

 • Extinderea cunoştinţelor de audit în afara graniţelor auditului financiar şi de conformitate;
 • Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul derulării auditului intern;
 • Planificarea şi desfăşurarea auditului intern;
 • Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri;
 • Dobândirea şi îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale în cadrul desfăşurării procesului de audit intern.

Vei dobândi urmatoarele competențe profesionale:

 • Aplică standardele internaționale de audit intern;
 • Aplică principiile și regulile de conduită ale Codului etic;
 • Elaborează documentația specifică desfăşurării activității de audit intern;
 • Planifică misiunea de audit intern;
 • Desfăşoară misiunea de audit intern;
 • Elaborează raportul de audit intern;
 • Raportează rezultatele activității de audit intern;
 • Evaluează eficacitatea sistemului de control intern;
 • Coordonează activitățile de audit cu alte funcții de control;
 • Analizează sistemul, structurile și procesele de guvernanță;
 • Evaluează cadrul de guvernanță corporativă;
 • Evaluează strategia și proiectele de responsabilitate socială corporativă;
 • Evaluează îndeplinirea cerințelor de raportare a indicatorilor ESG;
 • Analizează organizarea și funcționarea sistemului de control intern;
 • Evaluează adecvarea, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern;
 • Evaluează procesul de management al riscurilor;
 • Evaluează funcționarea sistemului de management antifraudă și anticorupție;
 • Elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
 • Evaluează cadrul de control intern aferent tehnologiilor informatice și reziliența organizațională;
 • Analizează riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Analizează procedurile financiar contabile;
 • Evaluează activitatea financiar contabilă.

Curs Auditor Intern – Diplomă:

După absolvirea cursului de auditor intern se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Curs de auditor intern cu certificat de absolvire este recunoscut internațional, dacă este tradus și apostilat.